App thời tiết biển

Phần mềm cung cấp cho người đi biển những thông tin kịp thời và chính xác nhất!Chính sách vận chuyển và giao nhận

1. Phương thức cung ứng sản phẩm và dịch vụ
Sản phẩm và dịch vụ được cung ứng thông qua ứng dụng di động Thời tiết biển trên điện thoại thông minh và tại website https://thoitiet.vsseapp.vn/

2. Thời gian ước tính cho việc cung ứng sản phẩm và dịch vụ
Ngay sau khi khách hàng đăng ký và thanh toán thành công.
Các bản tin dự báo thời tiết sẽ được cập nhật ngay sau khi CTCP Giao dịch Dịch vụ Hàng hải – VSSE (“VSSE”) nhận được dữ liệu từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (“KTTV”) theo các mốc thời gian như đã mô tả trong nội dung “Sản phẩm và Dịch vụ”, thời gian cập nhật có thể sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 15 phút cho mỗi thời điểm.

3. Trường hợp phát sinh chậm trễ cung ứng sản phẩm và dịch vụ
Trong trường hợp phát sinh sự chậm trễ trong quá trình cung ứng dịch vụ mà lỗi hoàn toàn do chúng tôi, chúng tôi sẽ chủ động thông báo và liên hệ với khách hàng để phối hợp giải quyết.