App thời tiết biển

Phần mềm cung cấp cho người đi biển những thông tin kịp thời và chính xác nhất!Bảng giá và hình thức thanh toán

1. Quy định về giá sản phẩm và dịch vụ
- Giá niêm yết tại website https://vsseapp.vn/ là giá sản phẩm và dịch vụ cuối cùng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá của sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi tùy vào chính sách khuyến mãi tại từng thời điểm.

Đơn vị giá là Đồng Việt Nam (VNĐ).

2. Bảng giá

Gói dịch vụ Đơn vị Đơn giá (vnđ)
I. Gói VR-SB 3 tháng (thời gian sử dụng 90 ngày)
1 Tàu chở hàng dưới 3.000 DWT hoặc phương tiện khác vnđ/tàu 5.850.000,00
2 Tàu chở hàng từ 3.000 DWT đến dưới 5.000 DWT vnđ/tàu 7.020.000,00
3 Tàu chở hàng từ 5.000 DWT đến dưới 10.000 DWT vnđ/tàu 7.650.000,00
4 Tàu chở hàng từ 10.000 DWT đến dưới 20.000 DWT vnđ/tàu 8.775.000,00
5 Tàu chở hàng từ 20.000 DWT trở lên vnđ/tàu 10.530.000,00
II. Gói VR-SB 6 tháng (thời gian sử dụng 180 ngày)
1 Tàu chở hàng dưới 3.000 DWT hoặc phương tiện khác vnđ/tàu 9.900.000,00
2 Tàu chở hàng từ 3.000 DWT đến dưới 5.000 DWT vnđ/tàu 11.880.000,00
3 Tàu chở hàng từ 5.000 DWT đến dưới 10.000 DWT vnđ/tàu 12.870.000,00
4 Tàu chở hàng từ 10.000 DWT đến dưới 20.000 DWT vnđ/tàu 14.850.000,00
5 Tàu chở hàng từ 20.000 DWT trở lên vnđ/tàu 17.820.000,00
III. Gói VR-SB 12 tháng (thời gian sử dụng 365 ngày)
1 Tàu chở hàng dưới 3.000 DWT hoặc phương tiện khác vnđ/tàu 18.250.000,00
2 Tàu chở hàng từ 3.000 DWT đến dưới 5.000 DWT vnđ/tàu 21.900.000,00
3 Tàu chở hàng từ 5.000 DWT đến dưới 10.000 DWT vnđ/tàu 23.725.000,00
4 Tàu chở hàng từ 10.000 DWT đến dưới 20.000 DWT vnđ/tàu 27.375.000,00
5 Tàu chở hàng từ 20.000 DWT trở lên vnđ/tàu 32.850.000,00
IV. Gói Thời tiết 6 tháng (thời gian sử dụng 180 ngày)
1 Bản tin thời tiết biển vnđ/người dùng 300.000,00
V. Gói Thời tiết 12 tháng (thời gian sử dụng 365 ngày)
1 Bản tin thời tiết biển vnđ/người dùng 550.000,00

3. Hình thức thanh toán

Chúng tôi hiện cung cấp các hình thức thanh toán sau:
   1. Thanh toán bằng chuyển khoản vào Tài Khoản ngân hàng
      - Chủ tài Khoản: CTCP Giao dịch Dịch vụ Hàng hải - VSSE
      - Số tài Khoản: 1050.99.8888
      - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu
   2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa, Master Card
   3. Thanh toán bằng ví điện tử: Momo, Zalopay