App thời tiết biển

Phần mềm cung cấp cho người đi biển những thông tin kịp thời và chính xác nhất!Chính Sách bảo mật bảo mật thanh toán

1. Cam kết bảo mật
Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại https://vsseapp.vn/ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành

2. Quy định bảo mật
2.1. Chính Sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)
  • Tiêu chuẩn mã hóa 256 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
2.2 Chính Sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của https://vsseapp.vn/ áp dụng với Quý khách
  • VSSE cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho VSSE. VSSE không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Quý khách. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Quý khách được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Quý khách mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của https://vsseapp.vn/ Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (Internet Banking), VSSE chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
VSSE cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website https://vsseapp.vn/