App thời tiết biển

Phần mềm cung cấp cho người đi biển những thông tin kịp thời và chính xác nhất!Sản phẩm và Dịch vụ

CTCP Giao dịch Dịch vụ Hàng hải – VSSE (“VSSE”) kết hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (“KTTV”) cung cấp bản tin dự báo thời tiết biển, hải văn trên các vùng biển Việt Nam với các nội dung chính như sau:

• Khu vực dự báo:
     + 6 vùng biển gần bờ (cách bờ 20 NM ~ 37 km) và 6 vùng biển xa bờ thuộc các khu vực Bắc vịnh Bắc bộ; Nam vịnh Bắc bộ; Quảng Trị đến Quảng Ngãi; Bình Định đến Ninh Thuận; Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang;
     + 6 vùng biển và hải đảo bao gồm Bắc Biển đông; Quần Đảo Hoàng Sa; Giữa Biển đông; Nam Biển đông; Quần Đảo Trường Sa; Vịnh Thái Lan.

• Nội dung bản tin: Tình trạng thời tiết (mưa, dông, lốc, tầm nhìn xa); gió (hướng gió, cấp gió); sóng (độ cao sóng).

• Thời điểm phát tin trong ngày: 1:00, 7:00, 9:30, 11:30, 13:00, 17:30, 19:00, và 22:00.

Thông tin dự báo thời tiết, hải văn đảm bảo tính pháp lý, chính thống theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khí tượng thuỷ văn, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

VSSE hiện đang cung cấp 2 gói dịch vụ như sau:

Khu vực dự báo Gói VR-SB Gói thời tiết
6 vùng biển gần bờ (cách bờ 20 NM ~ 37 km) thuộc các khu vực Bắc vịnh Bắc bộ; Nam vịnh Bắc bộ; Quảng Trị đến Quảng Ngãi; Bình Định đến Ninh Thuận; Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang. X
6 vùng biển thuộc các khu vực Bắc vịnh Bắc bộ; Nam vịnh Bắc bộ; Quảng Trị đến Quảng Ngãi; Bình Định đến Ninh Thuận; Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang. X
6 vùng biển và hải đảo bao gồm Bắc Biển đông; Quần Đảo Hoàng Sa; Giữa Biển đông; Nam Biển đông; Quần Đảo Trường Sa; Vịnh Thái Lan. X

Các bán tin dự báo thời tiết này được truyền tải đến Quý khách đã đăng ký sử dụng thông qua ứng dụng di động Thời tiết biển và tại website https://thoitiet.vsseapp.vn/