App thời tiết biển

Phần mềm cung cấp cho người đi biển những thông tin kịp thời và chính xác nhất!Chính Sách và Quy Định Chung

Chính Sách và Quy Định Chung ("Chính Sách") này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi CTCP Giao dịch Dịch vụ Hàng hải – VSSE (“VSSE”) và khách hàng (“Quý khách”).
Để sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi VSSE, Quý khách cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này; trường hợp Quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách này thì Quý khách cần chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của VSSE, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của VSSE trên hệ thống của Quý khách.

1. Tài khoản và đăng nhập
1.1.Để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VSSE, Quý khách cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ (“Tài Khoản”), sử dụng số điện thoại di động thuộc sở hữu của Quý khách, được khởi tạo theo đúng quy định và hướng dẫn của VSSE.
1.2.Việc sử dụng và bảo mật thông tin Tài Khoản là trách nhiệm và quyền lợi của Quý khách. Một số sản phẩm và dịch vụ yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, những thông tin khác như Họ tên, địa chỉ, email… là những thông tin của Quý khách giúp cho VSSE phục vụ Quý khách được tốt hơn.
1.3. Quý khách phải giữ kín Tài Khoản và mật khẩu của mình, Quý khách cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng Tài Khoản của mình. Quý khách nên đảm bảo thoát khỏi Tài Khoản sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình an toàn hơn. Trong trường hợp nghi ngờ Tài Khoản của mình bị truy cập trái phép, Quý khách phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi để ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Quý khách không tuân thủ quy định.

2. Quyền và nghĩa vụ của Quý khách
- Được lựa chọn gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng của Quý khách;
- Được hưởng các hỗ trợ và hướng dẫn của VSSE trong quá trình đăng ký và sử dụng sản phẩm và dịch vụ;
- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi Quý khách đăng ký sử dụng sản phẩm và dịch vụ do VSSE cung cấp;
- Chỉ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của VSSE theo đúng mục đích và phạm vi Quý khách đã đăng ký;
- Quý khách cam kết và đồng ý không sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VSSE vào những mục đích bất hợp pháp.

3. Quyền và nghĩa vụ của VSSE
- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo đúng các nội dung đã công bố;
- Cam kết hỗ trợ Quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do VSSE cung cấp;
- Nhận và giải quyết khiếu nại của Quý khách liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do VSSE cung cấp.

4. Giao kết hợp đồng
Bằng việc lựa chọn, xác nhận, và xác nhận đã thanh toán gói sản phẩm và dịch vụ do VSSE cung cấp, Quý khách và VSSE đã thực hiện một giao kết hợp đồng, trong đó các sản phẩm và dịch vụ đã mua là không được phép đổi hoặc trả lại

5. Kết nối mạng
Hệ thống cần sử dụng kết nối mạng Internet để cập nhật các bản tin dự báo thời tiết và hải văn từ các máy chủ được vận hành bởi VSSE một cách tự động và an toàn. Quý khách xác nhận sẽ chịu mọi chi phí có thể phát sinh cho việc sử dụng mạng di động hoặc kết nối Internet để sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VSSE.

6. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì bên nào cũng có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Chính sách bản quyền
Các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi VSSE chỉ dành cho những Quý khách đã đăng ký sử dụng và được cấp quyền truy cập một cách hợp pháp. Việc sao chép, nhượng lại, hoặc phổ biến toàn bộ hoặc một phần nội dung sản phẩm và dịch vụ của VSSE vì bất kỳ mục đích gì đều bị nghiêm cấm

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Trong mọi trường hợp, VSSE, cán bộ quản lý và nhân viên của VSSE sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả (bao gồm cả mất mát về doanh thu hoặc lợi nhuận), trừng phạt, hoặc cảnh cáo dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi VSSE.

9. Miễn trừ trách nhiệm
VSSE chỉ cung cấp các bản tin dự báo thời tiết biển được thực hiện bởi Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các bản tin này đảm bảo tính pháp lý, chính thống theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khí tượng thủy văn, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Các bản tin dự báo thời tiết biển được cung cấp thông qua ứng dụng di động Thời tiết biển và tại website https://thoitiet.vsseapp.vn/ mà không bảo đảm các yếu tố sau: 1) ứng dụng và website sẽ hoạt động liên tục, không lỗi, tuyệt đối an toàn, và có thể sử dụng tại bất kỳ thời gian và địa điểm nào; 2) việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VSSE hoàn toàn đáp ứng mọi kỳ vọng của Quý khách.
VSSE không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho mọi thiệt hại hoặc hư hỏng có thể gây ra từ việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi VSSE trong các hoạt động của Quý khách hoặc tổ chức do Quý khách đại diện .

10. Sửa đổi và bổ sung Chính Sách
VSSE trên tinh thần thượng tôn pháp luật bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung của Chính Sách này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng sản phẩm và dịch vụ sau khi các phiên bản cập nhật có hiệu lực, Quý khách mặc nhiên đồng ý với các nội dung thay đổi này. Trong trường hợp Quý khách không đồng ý với các nội dung mới được cập nhật, Quý khách cần chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của VSSE, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của VSSE trên hệ thống của Quý khách.
Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các Chính Sách này với các Hợp đồng hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của VSSE và Quý khách, hoặc tổ chức do Quý khách đại diện thì các quy định tại Hợp đồng đó sẽ được ưu tiên áp dụng.
Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới contact@vsse.com.vn.